24.5.18

Baku's Man in America

Jonny Wrate
 
The Azerbaijani Laundromat — a set of intertwined bank accounts used as a slush fund by the country’s elite to buy luxury goods, pay off European politicians, and launder money — also included payments to an individual working to influence American policy in the interest of Azerbaijan, an analysis of the data shows.
Overall, some €2.5 billion (US$ 2.9 billion) flowed through the Laundromat between 2012 and 2014. The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and partners first revealed the scheme last September. A portion of the money was used to advance the Azerbaijani government’s political agenda, with some ending up in bank accounts belonging to European politicians who spoke highly of President Ilham Aliyev’s authoritarian regime even as it arrested journalists and opposition activists.
As it turns out, another recipient of Laundromat money — to the tune of a quarter million dollars — was an influential American oil and gas consultant of Azerbaijani origin who worked to influence US policy in his native country’s favor.

US Lobbying Firm Launders Azerbaijan’s Reputation — And Gets “Laundromat” Cash

Jonny Wrate

Some of the money that passed through the Azerbaijani Laundromat, a secret money laundering scheme and slush fund that saw €2.5 billion (US$ 2.9 billion) flow out of the country between 2012 and 2014, ended up in the hands of a purportedly private Azerbaijani organization that hired a Virginia firm to lobby the US government for more than a decade.
The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) has earlier reported that other monies from the fund were used to advance the Azerbaijani government’s political agenda, with some ending up in bank accounts belonging to European politicians who spoke highly of President Ilham Aliyev’s regime even as it arrested journalists and political activists. The precise origins of the funds are unknown, hidden behind secretive shell companies. But there is ample evidence that the authoritarian country’s ruling elite is behind them.

Հարիւրամեակ անկախութեան

Ժ. Չ.
 
Անկախութեան հարիւրամեակը զուգադիպեցաւ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետութեան աւարտին, խորհրդարանական Նոր Հայաստանի սկզբնաւորութեան եւ Նիկոլ Փաշինեանի թաւշեայ յեղափոխութեան։ Ժողովուրդին խանդավառութիւնը եւ սպասումները հասած են իրենց շիկացումի գագաթնակէտին։ Տակաւին տասնեակ հազարաւոր քաղաքացիներու խաղաղ ու վճռական ցոյցերու հմայքին տակ, ժողովուրդը նոյն թափով՝ համացանցով, ընկերային ցանցերու միջոցով, օրը-օրին կը հետեւի, կը խանդավառուի ու երբեմն՝ կը հակազդէ յեղաշրջումէն ետք կառավարութեան կազմութեան եւ անոր կայացուցած առաջին որոշումներուն։

Մարդը, որ կ՚ուզէ քանդել 132-ամեայ սրբութիւնը, եւ՝ ոչ միայն…

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿՈՊԷԼԵԱՆ (*)
 
Մայիս 10-ին, Համբարձման տօնին, աւանդաբար նշուած է Պոլսոյ Ս. Փրկիչ ազգային հիւանդանոցի հիմնադրութեան տարեդարձը եւ կրօնական ու աշխարհիկ հանդիսութիւններով համայնքը մէկտեղուած է «մեր Գթութեան յարկի շրջափակին մէջ», ինչպէս կը գրէ «Մարմարա»:
Այս առիթով ունեցած իր ելոյթին մէջ, հիւանդանոցի ատենապետ յարգելի պարոն Շիրինօղլու իրեն յատուկ ազգասիրական մարգարիտներով կրկին փայլած է, ըսելով որ պէտք է միացնել մեր դպրոցները, օրինակ՝ Կեդրոնական-Էսաեան, Գարակէօզեան-Ֆէրիգիւղ, խօսելով «խնայողութիւն ընելու հրամակայականին մասին, շեշտելով որ յառաջիկայ օրերուն տագնապալի օրեր պիտի ունենանք»: Հոս կ՚ընդգծեմ պէտք է-ն, քանի որ կատարուածը հաստատում մը կամ թելադրանք մը չէ իրականութեան մէջ, այլ՝ ուղղակի սպառնալիք մը, քանի որ ելոյթին շարունակութեան մէջ այդ սպառնալիքը ամենայն մերկութեամբ նշուած է. «Այդ պարագային է որ Հիւանդանոցը օժանդակութիւն պիտի կատարէ, հակառակ պարագային պիտի չընէ բացարձակապէս»: Ասիկա, պարոն Շիրինօղլուի վերջին հնարքն է, որու նախաճաշակը արդէն ան տուած էր քանի մը ամիս առաջ ալ:

23.5.18

Israeli right shifts stance on Armenian genocide amid Turkey spat

Akiva Eldar
 
As long as I can remember, I've known that there was only one unique Holocaust in the history of humankind. We learned that the Armenians had suffered a “genocide” and that “a people’s massacre” had been perpetrated in Rwanda. We learned that Israel’s Arab citizens experienced a catastrophe, known in Arabic as the “Nakba,” when the state was established 70 years ago and they were uprooted from their homes. We were told that the use of the term “Shoah,” Hebrew for “Holocaust,” to characterize atrocities committed after World War II does a moral and historic injustice to the 6 million Jews exterminated by the Nazis.

Where Are The Women In Armenia’s Revolution?

Sara Khojoyan

Women had a highly visible role in the peaceful protests that unseated Armenian premier Serzh Sargsyan last month, with female activists seen on the barricades and setting up the roadblocks in demonstrations that brought the capital Yerevan to a standstill.
But those who hoped that this level of involvement would lead to a new government with a fairer gender balance have been disappointed.
The journalist-turned-politician who led the protests, Nikol Pashinyan, promised the National Assembly on May 8 he would ensure proper representation for women, who he acknowledged “played a major role” in unseating Sargsyan and the ruling Republican party.
“We need to create equal opportunities for all women to continue being part of political decisions in the new Armenia,” Pashinyan said.
Some hailed this as a historic speech, the first time in Armenia’s history when a prime minister had highlighted the role of women in the country’s future success.
However, just a few days later, Pashinyan warned that that there would in fact be few female politicians in his cabinet due to an agreement he had reached to share positions amongst a number of other parties.
Indeed, only two of the new government’s 17 ministers – for culture and for labour and social affairs – are women. All three deputy prime ministers are all men.

22.5.18

Recap: Anthony Bourdain's 'Parts Unknown' Visits Armenia

Bridget Hallinan
 
Every Sunday, we live vicariously through Anthony Bourdain's globe-hopping, face-stuffing adventures on CNN's Parts Unknown. This week, he takes us to Armenia: a true "part unknown" for the TV host, as it's his first time in the country. With the accompaniment of Serj Tankian—lead singer of System of a Down, and an Armenian-American—Bourdain dives deep into Armenia's history. There are painful discussions (the Armenian genocide in 1915, when an estimated 1.5 million Armenians were killed by the Ottoman government; the diaspora; the earthquake in 1988), as well as optimistic glimpses into the country's future, bolstered by a booming IT industry and impressive after school programs. “Armenia remains a dream, a subject of stories; it is still, against all odds, a place,” Bourdain said during the show.

Parts Unknown Fan Recap: Armenia

On Sunday, May 20, 2018, CNN aired Anthony Bourdain's Parts Unknown highly anticipated episode dedicated to Armenia. Bourdain traveled to Armenia with System of a Down’s Serj Tankian. They talked about Armenia's painful history, the strength of the Diaspora, and those who are shaping its future. Roads & Kingdoms co-founder Nathan Thornburgh and stand-up comedian Jennifer Neal rehash the episode.

19.5.18

Բոլորի երկիրը


ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

«... [Կ]այ այսօր մի երկիր, որ կոչւում է Հայաստան, եւ այդ հին երկրում ապրել են երէկ եւ ապրում են այսօր շատ սովորական մարդիկ՝ սովորական մարդու սովորական յատկութիւններով»։
Եղիշէ Չարենց («Երկիր Նայիրի»)
 
Սպաներէն թեւաւոր խօսքը կ՚ըսէ. “Hecha la ley, hecha la trampa”։ Լատինական հաւանական ծագումով (Inventa lege, inventa fraude) ասոյթը, որուն մօտաւոր թարգմանութիւնն է «Օրէնքը ստեղծուած է, խարդախութիւնն ալ հետը», աւելի վերապահ ու մինչեւ իսկ յոռետեսական բանաձեւում մը ունի Հայաստանի մէջ, որուն գոյութիւնը խորհրդային ժամանակներէ կու գայ.
«Օրէնքը ստեղծուել է խախտուելու համար»։

18.5.18

The Soccer Team of Artsakh Has No Opponents

David Keyton, from the Associated Press, reports about the soccer team of the Republic of Artsakh, which practices five days a week on an artificial field, the Stepanakert Republican Stadium, near the center of the capital, but has no one to play against.
Defender Aram Kostandyan said that “UEFA doesn’t let us participate anywhere,” while wishing that he could inspire the younger generation of players and show them “why they are playing football.”